ילדים שזכו בנקודות

תלמידים שהעניקו שירות ומקבלים נקודות :